Ons servicenummer:

+49 2845 2950-0

Wij kijken uit naar uw bericht!

Contactformulier

Inloggen bij de InduShop:

Aanmelden
 • 5€ Vroegbestelkorting
 • Gratis levering vanaf 250€
 • Technisch advies

Seminar over de DGUV regels 113-020 (voorheen BGR 237)

Bevoegde persoon voor hydraulische slang- en buisleidingen  

De exploitant van machines met hydraulische systemen is verantwoordelijk voor het veilige bedrijf en daarmee de veiligheid van mens en milieu. Hij is aansprakelijk voor ongevallen en schade. Bekwame personen ondersteunen het beoordelingsproces van slangleidingen, dat wettelijk is vereist (bijv. bedrijfsveiligheidsverordening, arbeidsomstandighedenwet en de wetgeving omtrend waterhuishouding), zodat het goed functioneren ervan altijd gewaarborgd is.

Doelgroep

Alle medewerkers die zich in hun dagelijks werk bezig houden met de productie, montage of de verkoop van slangleidingen alsmede componenten van de hogedrukverbindingstechniek, de slangverbindingstechniek en buisverbindingstechniek (alsmede veiligheidsfunctionarissen).

Inhoud seminar

 • Wettelijke eisen aan de exploitant van machines met hydraulische systemen
 • Technische regel bedrijfsveiligheid (TRBS) 1203

Eisen conform:

 • de machinerichtlijn (98/37EG en 2006/42/EG) en bijlage I (Fluïditeit)
 • de drukapparaatrichtlijn (97/23/EG)
 • DIN EN 982: Veiligheidseisen voor hydraulische en pneumatische systemen en hun componenten
 • BGI 5100 Veiligheid bij hydraulisch onderhoud, in het bijzonder slangleiding
 • Introductie van de risicoanalyse en de risicobeoordeling

Controle door de bekwame persoon: TRBS 1201 – "Controle van werkmiddelen"

 • Technische controles van buis- en slangleidingen
 • Controledocumentatie van de bekwame persoon
 • Vrijschakelen van hydraulische circuits

Data

24 maart 2023
25 august 2023

Tijdschema

9.00 –17.00 uur

Locatie

Indunorm Hydraulik GmbH
Oderstraße 3
47506 Neukirchen-Vluyn

Kosten

€ 329,– per persoon en seminar, excl. btw, inclusief seminardocumenten en maaltijden

Certificaat

Elke deelnemer ontvangt na de succesvolle afsluiting van het seminar een TÜV-certificaat.

Trainers

Externe seminartrainer

Bij interesse kunt u ons een bericht sturen. Wij kijken uit naar uw aanvraag!

Naast Indunorm-producten distribueren we ook merkproducten: